1990s: school governors

1990s, School Governors

Back row, l-r: Mrs Eirlys Jones, Marteine Richards, Mrs Lynwen ap Gwynedd, Clr. T. Haydn Lewis, ?, John Adams-Lewis, Mrs. Rhian Sollis, D. Gatehouse, Clr D. M. B.Davies.

Front row, l-r: Dyfrig Davies, Dr Gwynfor Griffiths, headmaster, Llwyd Edwards, Islwyn Evans, ?, N. Newland.